• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Doğru Akım (DA)

Doğru akım, yüksek gerilim seviyesinden alçak gerilim seviyesine doğru akmaktadır. Doğru akım kısaca “DA” olarak veya ingilizce hali ile “DC” (Direct Current) olarak kısaltılabilir. Hemen hemen tüm elektronik ve bilgisayar donanımlarının çalışması için DC gerekmektedir.

Pillerden, dinamolardan ve fotovoltaik hücrelerden (güneş pilleri) vb. kaynaklardan doğru akım elde edilmektedir.


Piller, kimyasal reaksiyonlarla bir devrede elektron akışı yaratan bir veya daha fazla hücreden oluşan doğru akım kaynaklarıdır. Piller “+” ve “-“ olmak üzere iki kutuptan oluşur.


Dinamolar, temel olarak bir DC jeneratördür yani mekanik gücü elektriğe dönüştüren bir doğru akım kaynağıdır. Dinamolar, sanayi için güç sağlayan ilk elektrik kaynaklarıdır ve daha sonra jeneratörler ve elektrik motorları dahil olmak üzere birçok enerji dönüşüm cihazının dayandığı temeldir.


Fotovoltaik hücreler, güneş pili olarak da bilinen bu kaynak adından da anlaşılacağı üzere güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren doğru akım kaynaklarıdır.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global