• Instagram
 • Facebook
 • Linkedin
 • WhatsApp

Test Ve Devreye Alma

      Dugan Enerji Teknoloji Çözümleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.2006 yılında sanayinin yoğun olduğu  Türkiye’nin kuzey batı bölgesinde Sakarya merkezinde yüksek gerilimli trafo ve donanımın test ve bakımlarını yapmak amacı ile kurulmuştur.

     Kuruluşundan bu yana yüksek gerilimli elektrik üretim santrallerinde, elektrik iletim ve dağıtım merkezlerinde, Petrol kimya tesislerinde, demir çelik fabrikalarında, Çimento fabrikalarında ve orta gerilimden beslenen fabrikalar ile işletmelerin elektrik donanımının periyodik, kontrol ve arıza testlerini başarılı olarak sürdürmektedir.

    Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yeni tesis edilen merkezlerde, test ve devreye alma çalışmaları ile süpervizörlük hizmetleri şirketimizce yürütülmektedir.

    Test ve bakım hizmetlerimizin yanında proje ve taahhüt işleri ile malzeme temini ve montaj çalmaları şirketimizce yapılmaktadır.

   Yüksek ve orta gerilimli elektrik makına ve donanımının üzerinde Sahada yaptığımız periyodik testlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir.

1) GENERATÖRLER :

-  % PF Testleri

-  Tıp- Up Testleri

-  Yüksek gerilim dayanım testleri

- Kısmı deşarj Testleri

-  İzolasyon Direnci Testleri

-  DC Direnç Testleri

-  Rotor Empedansının ölçülmesi

- Surge Testleri

2) TRANSFORMATÖR:

-  Sargıların ve buşinglerin % PF Testleri

-  Sargıların izolasyon dirençlerinin ölçülmesi

-  Oran Testleri

-  Sargı DC Dirençlerinin ölçülmesi

-  SFRA Frekans Tepki Analiz Terslerinin yapılması

-  Zatı koruma test ve kontrollerinin yapılması

-  İzolasyon yağında elektriksel, kimyasal ve fiziksel testlerinin yapılması

- Yağda Çözülmüş gaz analizlerinin ( DGA) yapılması

- Trafo izolasyon yağının trete edilmesi

3)  PARAFUDRLAR :

-  Watt kayıplarının ölçülmesi

-  İzolasyon dirençlerinin ölçülmesi

4)  KAPASİTİF VE ENDÜKTİF GERİLİM TRAFOLARI:

-  Kapasite kontrolü ve % PF testlerinin yapılması

-  Primerden gerilim verip sekonderden gerilim ölçülmesi

5)  AKIM TRAFOLARI:

-  % PF Testleri

-  İzolasyon direnci testleri

-  Oran, polarite, iç direnç, doyma ve yük testleri

6) KESİCİLER:

-  Kontak geçiş direnci testleri

-  Açma, kapama ve CO zamanlarının ölçülmesi

7) AYIRICILAR:

-  Kontak geçiş dirençlerinin ölçülmesi

8) KORUMA RÖLELERİNİN TESTLERİ:

-  Aşırı akım, toprak, mesafe koruma ve diferansiyel koruma rölelerinin testlerinin yapılması

9) TOPRAK VE TOPRAKLAMA DİRENÇLERİNİN TESTLERİ:

-  Topraklama dirençlerinin ölçülmesi

-  Toprak özgül direncinin ölçülmesi

-  Selvaz metoduna uygun olarak büyük merkezlerin topraklama dirençlerini, adım ve temas gerilimlerinin ölçülmesi.

10) GÜÇ KABLOLARI:

-  DC HP Testleri (120 kV,5 mA)

-  AC,  50 Hz. 80 kV, dayanım testleri

-  % PF Testleri ve kapasite kontrolü

-  İzolasyon direncinin ölçülmesi

-  Kısmı deşarj (PD) testleri

Test bakım çalışmaları tecrübeli uzman mühendisler nezaretinde yürütülmektedir. Sahada kullandığımız kalibrasyonlu test cihazlarından bazıları aşağıda verilmiştir

 • Omicron CPC 100 ve TD 1 Set olarak 2 Takım
 • Doble 4100 ve Rezenatörü Set olarak, 1 adet
 • Doble M 5400, SFRA, Omicron FR,SFRA Test cihazları
 • Megger,IDAX 300 DFR Dielektrik Frekans Tepkisi Cihazı 1 Adet
 • Megger izolasyon direnci test cihazı 4 adet
 • Megger ve Vanguard sarım oranı test cihazları
 • Samgor marka sargı direnci test cihazı 3 Adet
 • AB,100 Amper, Kontak geçiş direnci test cihazı 3 Adet
 • Megger,Egıl ve Doble,TDR 100 açma kapama zaman ölçme test cihazı
 • Selvaz Setı
 • Değişik güç ve gerilimde Test Trafoları ve reaktörler
 • Değişik multımetreler vb.

Şirketimiz gelişen teknolojilere uygun olarak test cihazlarını ve diğer donanımlarını yenileyerek çalışmalarını sürdürmektedir.

Ülkemizdeki elektro mekanik sanayi hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek isterim. Türkiye’de başta  Hidro elektrik santrallar olmak üzere, Termik santrallar, Doğal gaz Santralleri ile yenilebilir Rüzgar, Biyogaz ve Güneş enerjisinden  elektrik enerjisi üretilmekte ve tüketilmektedir. Gerek elektrik enerjisinin üretilmesinde, gerekse iletilmesinde etkili ve yetkili devlet kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) olup, tedarikçiler GE, ABB, BEST, ELTAŞ ve ASTOR gibi elektromekanik Trafo imalatçılarıdır. Her imalatçının kendi imalat fabrikasında trafo imalat sonrası testlerin çoğunluğu yapılmaktadır. Tıp testleri ise yurt dışında yetkılı Laboratuarlarda  yaptırılmakladır.

 Generatör imalatına yeni başlamış olup önceki yıllarda Avrupa ve Japonya gibi yabancı ülkelerden satın alınırken son yıllarda cin’ imalı generatörler yoğun olarak kullanılmaktadır. Yüksek gerilim sitemlerinde uygulanan Gaz izoleli sistem (GIS) lerde de  cin imalı ürünler kullanılmaktadır. Yüksek gerilim kesicilerin imalatı ülkemizde yapılmaya başlanmıştır. Orta gerilimli trafo ve donanımı ülkemizin değişik bölgelerinde yoğun olarak üretilmektedir.İmalatı yapılan orta gerilimlı trafolar,akım gerilim trafoları,parafudrlar,orta gerilim dolapları ve güç kabloları yurt içinde ve yurt dışında yoğun olarak kullanılmaktadır. 

HİZMETLERİMİZ
Dugan Global