• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Yarı İletken Nedir?

Yarı iletken elektrik iletkenliği , iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelerdir.

Normal koşullarda yalıtkan olan maddeler , ısı , ışık , manyetik etki ya da elektrik gerilimi gibi dış etkiler uygulandığında son yörüngesindeki elektronları serbest hale geçerek iletkenleşirler. Uygulanan dış etki kaldırıldığında yarı iletkenler , yalıtkan hale geri dönerler. Bu özellik elektronik devrelerinde yaygın olarak kullanılmalarını sağlamıştır.

Yarı iletkenlerin son yörüngelerinde 4 elektron bulunur. Bu yüzden yarı iletkenler iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer almaktadır. Elektronik devre elemanlarında en yaygın olarak kullanılan yarı iletkenler maddeler germanyum ve silisyumdur.


Tüm yarı iletkenler son yörüngelerindeki atom sayısını 8 'e çıkarma çabasındadırlar. Bu nedenle saf bir germanyum maddesinde komşu atomlar son yörüngelerindeki elektronları Kovalent bağ ile birleştirerek ortak kullanırlar.Atomlar arasındaki bu kovalent bağ germanyuma kristallik özelliği kazandırır. silisyum özellik olarak germanyumla hemen hemen aynıdır.Elektronik devre elemanlarında yaygın olarak silisyum kullanılır.


Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global