• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Şönt Reaktör Nedir?

Şönt reaktör sistemdeki kapasitif gücü kompanze eden endüktif yüklerdir.Genellikle enerji nakil hatlarınının kapasitif etkisini kompanze etmek için şalt sahalarında sisteme paralel bağlanır.

Şönt reaktörler manyetik nüve etrafına sarılı tek bir sargıdan oluşur.Şönt reaktörler yağlı ve kurutip olmak üzere iki tiptir.

Genellikle yağlı soğutma yeterli olmaktadır.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global