• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Özdirenç

Özdirenç birim uzunluk ve kesit alana sahip bir iletkenin elektrik akımına karşı ne ölçüde direnç gösterdiğinin bir ölçüsüdür. Özdirenç iletkenin geometrik ölçülerinden bağımsız bir büyüklük olup, sadece iletkenin yapıldığı maddenin özellikleriyle ilgilidir.


Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global