• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Test Ve Devreye Alma

Test Ve Devreye Alma

Yüksek gerilimli elektrik donanımının test ve devreye alma işleri.

Şalt sahası; güç trafoları, baraları ve diğer bütünleşik elemanları ile elektrik üretim, iletim ve dağıtımın yapıldığı tesislerdir. Şalt sahalarında trafolar aracılığıyla elektrik alçaltılıp veya yükseltilerek istenilen iletim seviyesine getirilir aynı zamanda bunun dışında da önemli fonksiyonları gerçekleştirilir. Kısaca şalt sahası elektrik enerjisini toplamaya veya dağıtmaya yarayan birimlerdir.

Dış mekan şalt tesislerinin kurulumunda rol oynayan en önemli etken mevcut alana olan uyum ve güvenilirliktir. Tesislerin kurulumunda denetim kolaylığı için operasyonel gerekliliğin yanı sıra ekonomik değerlendirmelerde önemli role sahiptir.

Transformatörler

Elektrik enerjisini herhangibir gerilim seviyesinden başka bir gerilim seviyesine dönüştüren makinelerdir. Sargıların birbirleri ile nüve ve tank ile olan izolasyonları yalıtkan kağıt ve trafo yağı ile sağlanır. Ayrıca sargı çıkış uçlarıda buşingler vasıtası ile tanktan yalıtılmıştır.

Transformatör Testleri;

Kapasite ve %pf testleri
İzolasyon direnci testleri
İkaz akımı ölçümü
Buşing testleri
Sarım oranı testleri
Sargı DC dirençlerini ölçülmesi
Transformatör yağının elektriki ve kimyasal testleri 

 

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global