• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Coulomb yasası nedir?

İki noktasal yükün arasındaki elektrostatik kuvvet yüklerin skaler çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır . Aynı zamanda Elektrik yüklü tanecikler arasındaki elektrostatiği tanımlar. Elektrik yükleri birbirlerine kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvetin yönü yüklerin türlerine bağlıdır. Aynı yükler birbirlerini iterken, karşıt yükler birbirlerini çekerler . Pozitif bir yük ile negatif bir yük ise birbirlerini çekecektir. Coulomb yüklü küreler ile yaptığı deneyler sonucunda iki yükün birbirine uygulayacağı elektrik kuvvetinin (bazen elektrostatik kuvvet olarak da karşınıza çıkabilir) büyüklüğü için nicel bir denkleme ulaşmıştır. 

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global