Transformatörler

Elektrik enerjisini herhangibir gerilim seviyesinden başka bir gerilim seviyesine dönüştüren makinelerdir. Sargıların birbirleri ile nüve ve tank ile olan izolasyonları yalıtkan kağıt ve trafo yağı ile sağlanır. Ayrıca sargı çıkış uçlarıda buşingler vasıtası ile tanktan yalıtılmıştır.
 

Transformatör Testleri;

  • Kapasite ve %pf testleri
  • İzolasyon direnci testleri
  • İkaz akımı ölçümü
  • Buşing testleri
  • Sarım oranı testleri
  • Sargı DC dirençlerini ölçülmesi
  • Transformatör yağının elektriki ve kimyasal testleri