Topraklama Sistemleri

Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile, toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine TOPRAKLAMA denilmektedir.

Topraklama Sisteminin amacı;  meydana gelebilecek bir hata durumunda oluşacak adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Elektrik sistemlerinin devamlılığı ve insan hayatını güvenceye almak için elektrik sistemlerinde gerilim altındaki kısımlar yalıtılırlar.

  • Torak Özgül Direnç Ölçümü
  • Selvaz Yöntemi ile Topraklama Direnci Ölçümü
  • Topraklama Sistem Onarımı ve İyileştirme Çözümleri