Yağ Testleri (Fiziksel, Kimyasal ve Elektriksel) / Su Miktarı

 

Trafo ve elektrik donanımında, izolasyonun düşmesine neden olan maddelerin başında su gelir.  

 

Bir trafoda su, iki yolla oluşur;

1- Atmosferden nemli hava ile birlikte girer.

2- Yağ ve selüloz maddelerin bozulmasıyla oluşur.

 

Su; kağıt sargıda, selüloz malzemede ve yağın içinde çözünerek toplam izolasyonun düşmesine yol açar. Fazlası ise serbest halde metal yüzeylerde birikir veya dibe çöker. Su oranı yüksek olan yağları temizlemek için özel tasfiye cihazları kullanılır. İşlem sırasında, yağ ısıtılarak vakumlu bir kazana püskürtülür ve su, buhar halinde yağdan çıkarılır.