Kesici

Normal ve anormal şartlarda devresini koruma elemanlarından aldığı komutla veya yakın veya uzak kontrol komutlarıyla enerji altında açma kapama yapabilen elektrik donanımıdır.

Kesici Testleri;

  • Kontak kapasite ve %pf testleri
  • İzolasyon direnç testleri
  • Kontak geçiş direnci testleri
  • Kesici açma – kapama zamanı testleri
  • SF6 Gazı testleri